Publications

Journal articles

Short comments

Professional

  • R.C.P. van Uden, ‘Goederenrecht: jurisprudentie’Ars Aequi KwartaalSignaal 2020, afl. 154, p. 9033-9034.
    • Bespreking HR 6 december 2019, ECLI:NL:HR:2019:1909. Pandrecht op assurantieportefeuille.
  • R.C.P. van Uden, ‘Goederenrecht: jurisprudentie’, Ars Aequi KwartaalSignaal 2019, afl. 153, p. 8965-8966.
    • Bespreking HR 11 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1578. Splitsing erfpachtrecht in appartementsrechten, geldigheid clausule in erfpachtakte over hoogte waardevergoeding bij opvorderen appartementsrecht door grondeigenaar.
  • R.C.P. van Uden, ‘Goederenrecht: jurisprudentie’, Ars Aequi KwartaalSignaal 2019, afl. 152, p. 8901-8902.
    • Bespreking HR 21 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:995. Verrekening ex art. 53 lid 1 Fw met schuld uit bodemverhuurconstructie.

Book contributions

  • R.C.P. van Uden, ‘Het EPD en privacy: reden tot zorg?’, in: D.C. van Beelen, C.I.J. Klostermann, G. Noordeloos & P.L.F. Ribbers (red.), Privacy en gegevensbescherming, Apeldoorn/Antwerpen: Maklu 2015, p. 125-138.